FAQ

Gjennom flere år hadde Norsk OCD-forening Ananke en ordning der det via deres hjemmeside var mulig å stille spørsmål til eksperter. Spørsmål og svar ble gjort tilgjengelig på foreningens hjemmeside og i dag utgjør dette en betydelig ressurs. Det anbefales at dette benyttes:

http://www.ananke.no/index.php/faq